UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depui” ir geležinkelių paslaugų įmonių asociacijai “Gelpa” skirta dotacija Leonardo da Vinci mobilumo veiklai vykdyti

Šio projekto tikslas – skatinti projekto dalyvių profesinį ir asmeninį tobulėjimą, gerinant jų profesinę kvalifikaciją ir gebėjimus, perimti užsienio šalių patirtį, susipažįstant su naujų technologijų, inovatyvių sprendimų ir gamybos metodų taikymu geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, tobulinti užsienio kalbos žinias.

Projekto tikslinė grupė – 12 gelžinkelio transporto gamybos ir remonto srities inžinierių techninių specialistų.

Projekto partnerystę sudaro 5 organizacijos: 2 siunčiančiosios organizacijos iš Lietuvos (UAB VLRD ir asociacija ,,Gelpa” įmoniųatstovai), 3 priimančiosios organizacijos (vienaiš Čekijos (CZ LOKO a.s.), viena iš Vengrijos (Mega Techno Ltd.), viena iš Italijos (SVI S.p.A). Projekto metu planuojamas 2 savaičių trukmės stažuotės į kiekvieną užsienio šalį.

Planuojami projekto rezultatai: patobulinta projekto dalyvių profesinė kvalifikacija, gerosios praktikos perėmimas, įsisavinant naujas technologijas, pažangiųgamybos metodų/sprendimų taikymą geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje; parengtas patirties apibendrinimas bei rekomendacijos, kaip geroji patirtis galėtų būti perkelta ir pritaikyta Lietuvos geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, pagerinant darbo kokybę; patobulintos užsienio kalbos žinios.

Projekto dalyvių tikslinė grupė yra geležinkelio transporto gamybos ir remonto srities inžineriniai techniniai specialistai (PLM).

Šiandien orientuojantis į geležinkelio transporto priemonių parko modernizavimą ir vystymą, naujos technologijos ir nauji sprendimo metodai reikalauja kvalifikuotų darbuotojų, todėl projekto tema yra aktuali šiems specialistams, kadangi jų veikla yra tiesiogiai susijusi su kokybiška riedmenų gamyba ir remontu, technologinių procesų valdymu, sprendimų dėl techninių priemonių ir technologijų diegimo, gamybos metodų pritaikymu, riedmenų techninės būklės, gedimų nustatymu, jų šalinimo technologijos pritaikymu, riedmenų remotorizacija, atnaujinimu ir modernizavimu, o žinių ir gebėjimų trūkumas tampa trikdžiu, siekiant aukštos darbo kokybės.

Šis projektas yra itin svarbus. Lietuvos geležinkelio esminė sėkmingo darbo Europos geležinkelių sistemoje sąlyga yra savo techniniu lygiu ir paslaugų kokybe – geležinkeliuose eksploatuojant tik šiuolaikiškas, saugias, saugojančias aplinką transporto priemones – prilygti ES šalių geležinkeliams.

Prioritetas teikiamas, technologijų naujovėms, inovaciniams, sprendimams, jų taikymui transporto gamyboje ir gedimų diagnostikos identifikavime bei šalinime. Inžinerinių techninių specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas yra kertinė naujų technologijų vystymo, inovatyvių sprendimų proveržių skatinimo ir veiksmingumo didinimo dalis geležinkelio transporto gamybos bei remonto srityje bei svarbus aspektas geležinkelio transporto gamybos bei remonto srities modernizavimui.