Užsienio rinkų plėtros projektas

Vilniaus lokomotyvų remonto depas įgyvendino projektą „UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas užsienio rinkų plėtra“ (projekto Nr. S-VP2-2.1-ŪM-K-01-233), finasuojamą iš  Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.