UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas prisijungė prie AB LTG Cargo

2021 m. balandžio 1 d. AB „LTG Cargo“ (juridinio asmens kodas 304977594, registruotos buveinės adresas – Geležinkelio g. 12, Vilnius), įsigyjo UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depas” (juridinio asmens kodas 126280418, registruotos buveinės adresas – Švitrigailos g. 39, Vilnius) vykdomą geležinkelių riedmenų remonto ir susijusių paslaugų veiklą (verslą).

Nuo šio sandorio sudarymo datos riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugas teikia AB “LTG Cargo” Riedmenų aptarnavimas „LTG Tech“.

Rekvizitai

UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depas”
Švitrigailos g. 39, LT-03209 Vilnius
Įmonės kodas: 126280418
PVM mokėtojo kodas: LT262804113
Elektroninis paštas: [email protected]
Informacija pateikiama svetainėje: https://vlrd.lt/lt/uab/

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Bendrovės valdymas

UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depas” generalinis direktorius – Albertas Bajorinas
Turi aukštąjį išsilavinimą transporto inžinerijos srityje, kurį įgijo Vilniaus Gedimino technikos universitete (bakalauro ir magistro laipsnis).
Pareigas eina nuo 2017 04 05.

UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depas” valdyba

Kadencijos laikotarpis: 2017 12 13 – 2021 12 13.

Bendrovė yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra patronuojančioji bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“. https://www.litrail.lt/

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 19 017 318,06 Eur (devyniolika milijonų septyniolika tūkstančių trys šimtai aštuoniolika eurų ir 6 centai).

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 65 663 (šešiasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas.

Vienos akcijos nominali vertė 289,62 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir šešiasdešimt du centai).

Bendrovės patronuojamosios ir asocijuotos įmonės

  • Pavadinimas
  • OOO Rail Lab
  • UAB “Lokomotyvai ir transporto komponentai”
Buveinės adresasInternacionalnaja g. 36-1, Minskas, Baltarusijos
Respublika
Šeškinės g. 59A, Vilnius
Teisinė formaRibotos civilinės atsakomybės įmonėUždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta2020 05 26, Baltarusijos Respublika2014 09 09, LR Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas192827267303388493
Kontaktinė informacija+375 29 312 23 52; [email protected]+370 616 46221
Pagrindinė veiklaLokomotyvų ir riedmenų gamyba, transporto
priemonių remontas ir techninė priežiūra,
kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
Veikla nevykdoma
Bendrovės valdoma akcijų dalis, %99 proc. akcijų priklauso UAB Vilniaus lokomotyvų
remonto depui
25 proc. akcijų priklauso UAB Vilniaus lokomotyvų
remonto depui

Informacija apie darbo užmokestį

Atskleidžiant 2021 metų pirmojo ketvirčio duomenis, papildomai pateikiamas ir atskirose pareigybių grupėse apskaičiuotas vyrų bei moterų vidutinis darbo užmokestis bei šių dydžių palyginimas.
Atlygio nustatymo principai bendrovėje yra skaidrūs bei vieningai taikomi visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų lyties.
Didžiausius faktinius skirtumus tarp moterų ir vyrų vidutinio darbo užmokesčio lemia moterų bei vyrų pasiskirstymas – daugiau vyrų nei moterų dirba ne tik bendrai geležinkelio industrijoje, bet ir daugelyje pareigybių grupių, ypač operatyvinės veiklos pareigybėse. Moterys dominuoja pareigybėse, susijusiose su palaikančiomis/administracinio pobūdžio funkcijomis, kurių atlygio lygis rinkoje yra sąlyginai mažesnis. Vyrai telkiasi pareigybėse, kurių veiklos sritis lemia konkurencingesnį atlygį rinkoje (pvz. IT, Inžinerija) ar yra susijusios su ypatingo pobūdžio darbais – fiziniu krūviu, išvažiuojamaisiais darbais ir pan., kur rinkos atlygio lygis yra didesnis.

Bendrovės dokumentai

Įstatai:

UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depas” įstatai 

Akcininko (Lietuvos Respubliko Susisiekimo ministerijos)

lūkesčių raštas

Veiklos ataskaitos:

Kita informacija

  • Korupcijos prevencija
  • AB “Lietuvos geležinkeliai” įmonių grupėje diegiamas darbuotojų saugos ir sveikatos standartizavimas.
  • Parama: Šiuo metu paramos teikimas LG Grupėje sustabdytas. Detalesnė informacija.