UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas prisijungė prie AB LTG Cargo

2021 m. balandžio 1 d. AB „LTG Cargo“ (juridinio asmens kodas 304977594, registruotos buveinės adresas – Geležinkelio g. 12, Vilnius), įsigyjo UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ (juridinio asmens kodas 126280418, registruotos buveinės adresas – Švitrigailos g. 39, Vilnius) vykdomą geležinkelių riedmenų remonto ir susijusių paslaugų veiklą (verslą).

Nuo šio sandorio sudarymo datos riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugas teikia AB „LTG Cargo“ Riedmenų aptarnavimas „LTG Tech“.

2021 m. rugpjūčio 26 d. įregistruotas UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ pertvarkymas į akcinę bendrovę – AB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“.

Rekvizitai

AB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“
Švitrigailos g. 39, LT-03209 Vilnius
Įmonės kodas: 126280418
PVM mokėtojo kodas: LT262804113
Elektroninis paštas: [email protected]
Informacija pateikiama svetainėje: https://vlrd.lt/lt/uab/

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Bendrovės valdymas

AB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ generalinis direktorius – Albertas Bajorinas
Turi aukštąjį išsilavinimą transporto inžinerijos srityje, kurį įgijo Vilniaus Gedimino technikos universitete (bakalauro ir magistro laipsnis).
Pareigas eina nuo 2017 04 05.

Bendrovės valdyba

Kadencijos laikotarpis: 2017 12 13 – 2021 12 13.

Bendrovė yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra patronuojančioji bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“. https://www.litrail.lt/

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 19 017 318,06 Eur (devyniolika milijonų septyniolika tūkstančių trys šimtai aštuoniolika eurų ir 6 centai).

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 65 663 (šešiasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas.

Vienos akcijos nominali vertė 289,62 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir šešiasdešimt du centai).

Bendrovės patronuojamosios ir asocijuotos įmonės

  • Pavadinimas
  • UAB „Lokomotyvai ir transporto komponentai“
Buveinės adresasŠeškinės g. 59A, Vilnius
Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta2014 09 09, LR Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas303388493
Kontaktinė informacija+370 616 46221
Pagrindinė veiklaVeikla nevykdoma
Bendrovės valdoma akcijų dalis, %25 proc. akcijų priklauso AB Vilniaus lokomotyvų
remonto depui

Informacija apie darbo užmokestį

Atskleidžiant 2021 metų pirmojo ketvirčio duomenis, papildomai pateikiamas ir atskirose pareigybių grupėse apskaičiuotas vyrų bei moterų vidutinis darbo užmokestis bei šių dydžių palyginimas.
Atlygio nustatymo principai bendrovėje yra skaidrūs bei vieningai taikomi visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų lyties.
Didžiausius faktinius skirtumus tarp moterų ir vyrų vidutinio darbo užmokesčio lemia moterų bei vyrų pasiskirstymas – daugiau vyrų nei moterų dirba ne tik bendrai geležinkelio industrijoje, bet ir daugelyje pareigybių grupių, ypač operatyvinės veiklos pareigybėse. Moterys dominuoja pareigybėse, susijusiose su palaikančiomis/administracinio pobūdžio funkcijomis, kurių atlygio lygis rinkoje yra sąlyginai mažesnis. Vyrai telkiasi pareigybėse, kurių veiklos sritis lemia konkurencingesnį atlygį rinkoje (pvz. IT, Inžinerija) ar yra susijusios su ypatingo pobūdžio darbais – fiziniu krūviu, išvažiuojamaisiais darbais ir pan., kur rinkos atlygio lygis yra didesnis.

Bendrovės dokumentai

Įstatai:

Bendrovės įstatai 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ įstatai

Reorganizavimas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir AB Vilniaus lokomotyvų remonto depo reorganizavimo sąlygos

Akcininko (Lietuvos Respubliko Susisiekimo ministerijos)

lūkesčių raštas

Veiklos ataskaitos:

AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos ataskaitos

Kita informacija

  • Korupcijos prevencija
  • AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupėje diegiamas darbuotojų saugos ir sveikatos standartizavimas.
  • Parama: Šiuo metu paramos teikimas LG Grupėje sustabdytas. Detalesnė informacija.