Vilniaus lokomotyvų remonto depas ketvirtus metus iš eilės pripažintas Sėkmingai dirbančia įmone

UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ (VLRD) Lietuvos pramonininkų konfederacijos surengtame konkurse pelnė „Sėkmingai dirbančios įmonės 2019“ vardą didelių įmonių kategorijoje.

LPK nominacija „Sėkmingai dirbanti įmonė“ skirta įvertinti Lietuvoje sėkmingai kuriančias ir verslą vystančias kompanijas. Jos vertinamos pagal produkcijos ir paslaugų apimtis, pelningumą, investicijas į gamybą, eksporto apimtis, darbo našumo rodiklius ir kitus kriterijus.

UAB Vilniaus lokomotyvu remonto depas 2019-taisiais toliau kryptingai žengė strateginių tikslų įgyvendinimo keliu.

Bendrovei patikėta vykdyti didžiausią per pastaruosius 10 metų AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės riedmenų atnaujinimo programą, gauti sertifikatai
remontuoti prekinius vagonus su kasetiniais guoliais, didėja susidomėjimas bei pasitikėjimas VLRD sutelktomis kompetencijomis klientų iš Lenkijos, Ukrainos
tarpe.

Orientacija į veiklą konkurencinėje aplinkoje ir užsakovų poreikius paskatino pradėti klientų pasitenkinimo tyrimus. 2019 m. pirmą kartą atlikto tyrimo rezultatai puikiai patvirtina „Sėkmingai dirbančios“ įmonės vardą – net 9 iš 10 apklaustųjų mano, kad VLRD dirba geriau nei konkurentai, 71%. apklaustųjų tikrai rekomenduotų VLRD kitiems, o 82% tikrai ketina naudotis paslaugomis ateityje.

Bendrovėje taip pat vyko pokyčiai, orientuoti į veiklos optimizavimą ir darbo efektyvumą. Įgyvendinant ilgalaikę darbo optimizavimo AB „Lietuvos geležinkeliai‘ įmonių grupėje strategiją, buvo centralizuotos personalo, veiklos organizavimo, darbų saugos, prevencijos ir veiklos architektūros funkcijos.

UAB Vilniaus lokomotyvu remonto depas ir toliau didelis dėmesys skiriamas darbuotojų saugai bei gerovei, veikia LEAN vadybos sistema, į ją aktyviai įtraukiami darbuotojų pasiūlymai, kaip pagerinti darbo sąlygas ir optimizuoti procesus.

Augo bendrovės ekonominiai rodikliai: produkcijos ir paslaugų apimtys lyginant I ir III šių metų ketvirčius išaugo 1,35 karto ir siekė 13 812,6 tūks. Eur. Investicijos į gamybą sudarė 393,8 tūkst. Eur.

Lyginant pirmuosius devynis 2018 ir 2019 metų mėnesius, EBITDA padidėjo 1,32 karto, vidutinis darbo užmokestis bendrovėje augo nuo 1050 Eur iki 1520 Eur
(prieš mokesčius).

Džiaugiamės, kad ir šiais metais esame įvertinti, kaip sėkmingai dirbanti įmonė. Tai reiškia, jog mūsų ambicingi planai virsta realius rezultatus demonstruojančiais projektais.

Šiemet sėkmingai pradėjome Siemens lokomotyvų remonto paslaugų ciklą, iš mūsų depo Radviliškyje išriedėjo pirmieji bandomieji pusvagoniai, vis daugiau lokomotyvų remonto paslaugų suteikiame mūsų klientams Lenkijoje, Ukrainoje.

Tikime, kad pelnomas klientų pasitikėjimas, įgyvendinami nauji projektai, investicijos į darbo priemonių, procesų ir kompetencijų tobulinimą taps mūsų ateities sėkmės garantais“, – sakė VLRD generalinis direktorius Albertas Bajorinas.