Šilumvežiai

Keičiantis Lietuvos ir aplinkinių šalių riedmenų parko struktūrai, Bendrovei keliami nauji uždaviniai dėl atitinkamo riedmenų parko aptarnavimo. Siekiant užtikrinti parko kokybišką aptarnavimą ir konkurencingumą nuolat koreguojamas Bendrovės paslaugų spektras.

Jei iki 2003 m. Bendrovė atliko tik techninę priežiūrą TP-3, einamuosius ER-1, ER-3 remontus, eksploatacijoje esantiems seniems riedmenims, tai pradedant 2004 m. atliekami stambios apimties atstatomieji riedmenų remontai ir naujų riedmenų gamyba, kurių apimtis bei nomenklatūra nuolat auga.

2007 m. bendrovei buvo įteikta AB „Lietuvos geležinkeliai“ nominacija „2007 m. geriausia antrinė akcinės bendrovės įmonė“.

2008 m. modernizuotas manevrinis lokomotyvas ČME3M pripažintas Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mašinų ir įrengimų pramonės grupėje kaip geriausias metų gaminys 2008.

2009 m. manevrinis lokomotyvas TEM TMH, skirtas AB „Lietuvos geležinkeliai“, pripažintas Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mašinų ir įrengimų pramonės grupėje kaip geriausias metų gaminys 2009.

2011 m. manevrinis lokomotyvas TEM TMH gavo aukso medalį, kaip pirmas manevrinis lokomotyvas skirtas užsienio rinkai.

2012 ir 2013 m. Lietuvos pramonininkų konfederacija įteikė bendrovei nominaciją „Sėkmingai dirbanti įmonė“.

Bendrovės ankstyvoji patirtis riedmenų remotorizacijoje

Dyzeliniai keleiviniai traukiniai D1, DR1A:

  • 1995 m. – keleiviniuose dyzeliniuose traukiniuose D1, viso 10-iai traukinių, pakeistos hidromechaninės pavarų dėžės į hidraulines;
  • 1998 m. – keleiviniuose dyzeliniuose traukiniuose DR1A, viso 4-iems traukiniams, atlikti paruošiamieji modernizacijos darbai prieš pakeitimą į VDV MTU 8V396TC14 ir hidraulinę pavaros dėžę Ganz-Mavag;
  • 2000 m. – keleiviniuose dyzeliniuose traukiniuose DR1A, viso 8-iems traukiniams, atlikti paruošiamieji modernizacijos darbai prieš pakeitimą į VDV MTU 8V396TC14 ir hidraulinę pavaros dėžę Voith-Turbo