Manevrinių lokomotyvų ČME-3 modernizacija

Manevriniai lokomotyvai ČME-3 skirti sunkiems prekiniams traukiniams

90 km/h greitį pasiekiantys lokomotyvai gaminami 1435 mm ir 1520 mm vėžėms.

Pradėti modernizuoti 2008 metais
Modernizuota: 22 vnt.
Pristatymo šalys: Lietuva