Lokomotyvų remontas

Teikiamas lokomotyvų modernizacijos, remotorizacijos, remonto paslaugas grindžiame ne tik ilgamete patirtimi, bet ir nuolat tobulinamomis darbuotojų kompetencijomis, šiuolaikinėmis technologijomis.

Atliekame:

  • kapitalinius lokomotyvų remotus KR1, KR2;
  • einamuosius lomomotyvų remontus ER1, ER3;
  • atstatomuosius remontus;
  • lokomotyvų techninę priežiūrą TP3.
Lokomotyvų remotorizacija

2004–2007 m. buvo remotorizuoti 2M62, M62 šilumvežiai juose sumontuojant naujus vidaus degimo variklius:

  • magistraliniai prekiniai lokomotyvai 2M62K, lokomotyvų remotorizacija atliekant kapitalinį remontą KR-1 pakeičiant morališkai pasenusį vidaus degimo variklį 14D40 į naujos konstrukcijos vidaus degimo variklį 5-26DG.01 (Rusija), atlikta 25 lokomotyvų remotorizacija (viso 50 lokomotyvų sekcijų);
  • magistraliniai prekiniai lokomotyvai M62K, lokomotyvų remotorizacija atliekant kapitalinį remontą KR-1 pakeičiant morališkai pasenusį vidaus degimo variklį 14D40 į naujos konstrukcijos vidaus degimo variklį 5-26DG.01 (Rusija), atlikta 16 lokomotyvų remotorizacija.
  • 2012 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ užsakymu dviems remotorizuotiems lokomotyvams M62KEOS – 1091 ir M62KEOS – 1181 buvo įrengti elektriniai – oriniai stabdžiai (EOS), taip pritaikant šiuos lokomotyvus važinėjimui keleiviniame eisme.

Dyzeliniai keleiviniai traukiniai D1, DR1A:

  • 1995 m. – keleiviniuose dyzeliniuose traukiniuose D1, viso 10-iai traukinių, pakeistos hidromechaninės pavarų dėžės į hidraulines;
  • 1998 m. – keleiviniuose dyzeliniuose traukiniuose DR1A, viso 4-iems traukiniams, atlikti paruošiamieji modernizacijos darbai prieš pakeitimą į VDV MTU 8V396TC14 ir hidraulinę pavaros dėžę Ganz-Mavag;
  • 2000 m. – keleiviniuose dyzeliniuose traukiniuose DR1A, viso 8-iems traukiniams, atlikti paruošiamieji modernizacijos darbai prieš pakeitimą į VDV MTU 8V396TC14 ir hidraulinę pavaros dėžę Voith-Turbo