Paslaugos

Atliekame:

  • riedmenų modernizaciją, kapitalinį remontą KR – 2 su remotorizacija;
  • geležinkelio riedmenų technines priežiūras, einamuosius ir kapitalinius remontus;
  • aširačių išsamiąją patikrą, gaminame ir formuojame naujus aširačius;
  • kapitalinį elektros mašinų ir elektros įrengimų remontą;
  • visų tipų geležinkelio riedmenų vidaus degimo variklių, degalų aparatūros, įvairių tipų kompresorių bei riedmenų mechaninių pavarų vidutinį ir kapitalinį remontą ;
  • geležinkelio riedmenų greitmačių, manometrų ir elektros matavimo prietaisų žinybinę patikrą bei remontą;
  • įvairių konstrukcijų mechaninio apdirbimo bei suvirinimo darbus.

Parduodame atsargines dalis ir mazgus:

•    magistralinių lokomotyvų M62, 2M62, TEP60, TEP70 remontui,

•    manevrinių lokomotyvų TEM2, CME3, TGK2, TGM4 remontui,

•    dyzelinių traukinių D1, DR1A remontui,

•    kitos įrangos remontui ir aptarnavimui.