Paslaugos

Įmonėje atliekami šilumvežių ir dyzelinių traukinių kapitalinio ir einamojo remonto darbai. Bendrovė įgyvendina riedmenų parko atnaujinimo programą, kuri yra gyvybiškai svarbi Lietuvos geležinkeliams. Ji įgyvendinama dviem kryptimis: pirmoji – šilumvežių kapitalinis remontas ir variklių 5-26 DG pakeitimas, antroji – šilumvežių 2M62 ir ČME3 modernizavimas.

Vilniaus lokomotyvų remonto depas taip pat atlieka:

  • riedmenų kapitalinį remontą KR – 2 su remotorizacija arba modernizaciją;
  • geležinkelio riedmenų technines priežiūras, einamuosius ir kapitalinius remontus;
  • aširačių išsamiąją patikrą, gamina ir formuoja naujus aširačius;
  • kapitalinį elektros mašinų ir elektros įrengimų remontą;
  • vidutinį ir kapitalinį remontą visų tipų geležinkelio riedmenų vidaus degimo variklių, degalų aparatūros, įvairių tipų kompresorių bei riedmenų mechaninių pavarų;
  • geležinkelio riedmenų greitmačių, manometrų ir elektros matavimo prietaisų žinybinę patikrą bei remontą;
  • įvairių konstrukcijų mechaninio apdirbimo bei suvirinimo darbus.

Vilniaus lokomotyvų remonto depas parduoda atsargines dalis ir mazgus:

•    magistralinių lokomotyvų M62, 2M62, TEP60, TEP70 remontui,

•    manevrinių lokomotyvų TEM2, CME3, TGK2, TGM4 remontui,

•    dyzelinių traukinių D1, DR1A remontui,

•    kitos įrangos remontui ir aptarnavimui.