Lankėsi „Kaliningrado geležinkelių“ delegacija

Per 9 šių metų mėnesius iš Lietuvos į Kaliningrado sritį per Kybartų pasienio punktą kasdien buvo išleidžiama vidutiniškai po 9 prekinius traukinius (iš viso – apie 550 vagonų). Daugiausiai tai tranzitu per mūsų šalį iš Rusijos ir Baltarusijos vykstantys traukiniai, gabenantys naftą ir jos produktus, akmens anglis, juoduosius metalus, chemines ir mineralines trąšas. Per 8 šių metų mėnesius iš viso per mūsų šalį geležinkeliais į Kaliningrado sritį vežta 7,67 mln. t krovinių. Tai 18,3 proc. mažiau negu praėjusiais metais. Siekiant didinti geležinkeliais per Lietuvą Kaliningrado kryptimi gabenamų krovinių kiekį, nuspręsta sukurti bendrą Kaliningrado ir Lietuvos geležinkelių specialistų darbo grupę, kuri ieškotų galimybių, kaip pritraukti daugiau krovinių.  

Aptartos prekinių vagonų naudojimo problemos, svarstyta, kaip organizuoti sklandų lokomotyvų brigadų darbą, kaip užtikrinti, kad būtų laiku keičiamasi informacija apie vagonų techninę būklę.

Susitikimo metu buvo pabrėžta, kad palyginti su ankstesniais metais, kertant sieną mažiau atkabinama netvarkingų prekinių vagonų.

„Kaliningrado geležinkelių“ delegacija lankėsi baigiamame kurti Eismo valdymo centre, Kenos geležinkelio stotyje, važiavo dviaukščiu elektriniu traukiniu, susipažino su UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ produkcija.   „Kaliningrado geležinkelių“ vadovas pravažiavo nauju TEM TMH lokomotyvu.

Kaliningrado srities geležinkelių ilgis – 617 km., filiale „Kaliningrado geležinkeliai“ dirba apie 2,5 tūkst. darbuotojų, per metus vežama apie 14 mln. t krovinių, apie 500 tūkst. tarptautiniais ir apie 2 mln. keleivių vietiniais maršrutais.