Įgyvendinti riedmenų projektai

Bendrovė, siekdama patenkinti techniškai AB „Lietuvos geležinkeliai“ poreikį tvarkingiems, ekonomiškiems, ekologiškiems lokomotyvams nuo 2004 m. pradėjo įgyvendinti šilumvežių, išnaudojusių savo motoresursą remotorizaciją, nuo 2005 m. lokomotyvų modernizaciją, o nuo 2007 m. naujos kartos naujų lokomotyvų gamybą.

 2004–2007 m. buvo remotorizuoti 25 2M62 šilumvežiai ir 16 M62 šilumvežių juose sumontuojant naujos kartos 5-26DG vidaus degimo variklius. Po šios remotorizacijos AB „Lietuvos geležinkeliai“ kiekvienam eksploatuojamam lokomotyvui sumažino bendrąsias kuro sąnaudas iki 16%, tai vidutiniškai sudaro 132 t dyzelino per metus.

2005 m. buvomodernizuotas pirmas 2M62 šilumvežis su CATERPILLAR firmos CAT 3512 dyzeliniu varikliu. Nuo 2005 iki 2008 m. bendrovė modernizavo 29 šilumvežius. Vieno šilumvežio kuro sąnaudos sumažėjo iki 35% (t.y. vidutiniškai 300 t dyzelino per metus).

2006 m. modernizuotas 2M62U šilumvežis Latvijos geležinkeliams  su galingesnių CATERPILLAR firmos dyzeliniu varikliu CAT 3516.

2007 m. sukurtas ir pagamintas naujos kartos manevrinis šilumvežis ČME–3M su CATERPILLAR firmos dyzeliniu CAT3512 varikliu. Šį projektą bendrovė įgyvendino kartu su partneriais iš Čekijos Respublikos įmone CZ LOKO. 2007 –2009 m. bendrovė pagamino 22 vienetus šio tipo šilumvežių.

   

2008 m. modernizuotas Latvijos įmonės ALPHA EKSPRESSmanevrinis šilumvežis TGM4 su Caterpillar firmos varikliu CAT 3508, kurio galingumas 600 kW. Šis projektas buvo atliktas kartu su Vokietijos įmone ZEPPELIN POWER SYSTEMS.

  

            2007– 2010 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsigijo naujausios kartos šiuolaikinius ER20CF koncerno Siemens 44 šilumvežius, kuriuos nuo 2008 m. sėkmingai eksploatuoją AB „Lietuvos geležinkeliai“. Šiuose lokomotyvuose sumontuoti šiuolaikiški MTU firmos MTU 16V4000R41 dyzeliniai vidaus degimo varikliai.

2009 m. modernizuotas naujo tipo, mažos galios dviašis TGK-2M manevrinis šilumvežis su Švedijos įmonės VOLVO vidaus degimo dyzelinių TAD951GE „VOLVO PENTA“ varikliu, kurio galingumas 224 kW. Šios mažos galios serijos manevriniai šilumvežiai skirti manevravimo darbams pramonės įmonėse ir geležinkelio sistemoje, manevriniam darbui prie depo ir nedidelėse prekinėse  stotyse. Šios galios šilumvežiai atlikdami tokį pat manevrinį darbą prie depo vietoje naudojamų manevrinių TEM2 šilumvežio per mėnesį  sutaupo 1500 l kuro. 2010 m. šilumvežiui atliktas eksploatacinis auditas ir, atsižvelgiant į Keleivių ir Krovinių vežimo direkcijų pareikštas pastabas, 2010-2011 m. bus gaminamas patobulintas TGK-2M šilumvežio variantas.

  

2009 m. sukurtas ir pagamintas naujos kartos manevrinis šilumvežis TEM TMH su CATERPILLAR firmos dyzeliniu CAT3512 varikliu. Šį projektą bendrovė įgyvendino  kartu su partneriais iš Čekijos Respublikos įmone CZ LOKO ir Rusijos  Federacijos Respublikos Briansko  mašinų gamybos įmone. Bendrovė planuoja 2009–2010 m. pagaminti 8 šio tipo šilumvežius. Šiuo metu naujos kartos TEM TMH šilumvežis sertifikuojamas Maskvoje. Jam bus suteiktas gaminio sertifikatas, leidžiantis šiuos šilumvežius naudoti tarptautinėse geležinkelio infrastruktūros sistemoje. Tokių lokomotyvų poreikis Rusijos Federacijos geležinkelyje darbui šiaurės zonose būtų apie 200 vnt.

            AB „Lietuvos geležinkeliai“, įgyvendinusi traukos riedmenų atnaujinimo programą, šiuo metu traukos riedmenyse eksploatuoja apie 220 vnt. naujausio tipo dyzelinių variklių, kurių galingumas siekia nuo 224 kW iki  2800 kW. Esant tokiam naujausio tipo dyzelinių vidaus degimo variklių kiekiui, būtina atsižvelgti į būsimus šių variklių vidutinius ir kapitalinius remontų kiekius ir techninius reikalavimus.