„Garbės aukso ženklo“ apdovanojimas ir mūsų įmonės vadovui

Šventiniame renginyje 2012 m. gruodžio 21 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, trijose – didelių, vidutinių ir mažų įmonių grupėse LPK prezidentas Robertas Dargis ir LR Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas apdovanojimus įteikė vertinimo komisijos atrinktoms 42 įmonėms, už sėkmingą veiklą 2012 metais.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos „Garbės Aukso ženklu“ taip pat apdovanojo Valentą Stadalnyką – AB „Lietuvos geležinkeliai” dukterinės įmonės UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ generalinį direktorių, geležinkelio paslaugų įmonių asociacijos „Gelpa” prezidentą;

Lietuvos pramonininkų konfederacijos „Garbės aukso ženklu“ gali būti apdovanojamas asmuo už nuopelnus, atkuriant Lietuvos pramonininkų, amatininkų ir prekybininkų sąjungą – Lietuvos pramonininkų konfederaciją, už ilgalaikį, aktyvų ir produktyvų darbą, išvystant ir plečiant Konfederacijos veiklą, ženklų indėlį, skatinant ir remiant Lietuvos verslo ugdymą.“

Apdovanojimas vyksta pagal LPK asociacijų ar LPK Vykdomosios direkcijos motyvuotas raštiškas rekomendacijas. Nominacija įsteigta 1999 metais.