Dėl stažuotės įmonėje SVI S.p.A., Italijoje

Šio projekto tikslas – skatinti projekto dalyvių profesinį ir asmeninį tobulėjimą, gerinant jų profesinę kvalifikaciją ir gebėjimus, perimti užsienio šalių patirtį, susipažįstant su naujų technologijų, inovatyvių sprendimų ir gamybos metodų taikymu geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, tobulinti užsienio kalbos žinias.

Planuojami projekto rezultatai: patobulinta projekto dalyvių profesinė kvalifikacija, gerosios praktikos perėmimas, įsisavinant naujas technologijas, pažangių gamybos metodų, sprendimų taikymas geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje; parengtas patirties apibendrinimas bei rekomendacijos, kaip geroji patirtis galėtų būti perkelta ir pritaikyta Lietuvos geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, pagerinant darbo kokybę, patobulintos užsienio kalbos žinios.

Šių metų balandžio mėnesio pabaigoje (preliminariai nuo 2014 m. balandžio 27 d.)  yra planuojama 2 savaičių trukmės stažuotė Italijoje, Città di Castello.

Darbuotojai, norintys dalyvauti stažuotėje turi:

1. būti Lietuvos Respublikos piliečiais ar kitos šalies piliečiais, įdarbintais Lietuvoje pagal šalyje nustatytas sąlygas;

2. turėti patirties geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, būti techniniais – inžineriniais specialistais;

3. motyvacijos laiške išdėstyti bei pagrįsti susidomėjimą, poreikius ir atitikimą projekto tikslams;

4. mokėti anglų/ (ar) italų kalbą savarankiškam bendravimui tiek laisvalaikiu, tiek darbo metu;

5. turėti galimybę 14-kai dienų išvykti iš Lietuvos (dokumentų galiojimo laikas, šeimyninės aplinkybės ir pan.)

6. pateikti Europass CV. Rekomenduojamas tinklalapis adresu: www.smpf.lt, skyrelis „Programos“→ „Europass“→ „Europass CV“.

 

UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ darbuotojų prašymai dalyvauti konkurse priimami iki 2014 m. balandžio 7 d. imtinai Teisės ir personalo skyriuje arba el.paštu: [email protected]

Geležinkelių paslaugų įmonių asociacijos „Gelpa“ narių darbuotojų prašymai turi būti siunčiami paštu iki 2014 m. balandžio 7 d. imtinai adresu: „Gelpa“, Švitrigailos g. 39/16B arba elektroniniu paštu [email protected]

Tinkamiausius dalyvius atrinks kiekvienos, atranką vykdančios institucijos sudaryta komisija,  pagal pateiktus atrankos kriterijus.

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į G. Gurevičienę (kont.t. 8 686 05 296) arba S. Bytautę (kont.t. 8 620 97 988).

Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Taip pat nei Nacionalinė Agentūra nei Europos Komisija neatsako už šiame skelbime esančios informacijos panaudojimą.