Dėl darbuotojų stažuotės įmonėje CZ LOKO A.S., Čekijoje

Šio projekto tikslas – skatinti projekto dalyvių profesinį ir asmeninį tobulėjimą, gerinant jų profesinę kvalifikaciją ir gebėjimus, perimti užsienio šalių patirtį, susipažįstant su naujų technologijų, inovatyvių sprendimų ir gamybos metodų taikymu geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, tobulinti užsienio kalbos žinias.

Planuojami projekto rezultatai: patobulinta projekto dalyvių profesinė kvalifikacija, gerosios praktikos perėmimas, įsisavinant naujas technologijas, pažangių gamybos metodų, sprendimų taikymas geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje; parengtas patirties apibendrinimas bei rekomendacijos, kaip geroji patirtis galėtų būti perkelta ir pritaikyta Lietuvos geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, pagerinant darbo kokybę, patobulintos užsienio kalbos žinios.

Šių metų lapkričio mėnesio pradžioje yra planuojama 2 savaičių trukmės stažuotė Čekijoje, CZ LOKO a.s. .

Darbuotojų, norinčių dalyvauti stažuotėje, atrankos kriterijai ir atrankai reikalingų dokumentų sąrašas:

1. Stažuotės dalyvis turi būti:

                       – Lietuvos Respublikos pilietis

                       – kitos šalies pilietis, įdarbintas Lietuvoje pagal šalyje nustatytas sąlygas

2. Turėti atitinkamas kompetencijas ir patirties, kaip geležinkelio transporto gamybos ir remonto srities, techninis inžinerinis specialistas.

3. Dalyvio motyvacija. Motyvacijos laiške išdėstyti bei pagrįsti susidomėjimą, poreikius ir atitikimą projekto tikslams.

4. Užsienio kalbų – anglų ir/ar rusų mokėjimas savarankiškam bendravimui tiek laisvalaikiu, tiek darbo metu.

5. Galimybė 14 dienų išvykti iš Lietuvos (asmens tapatybės dokumentų galiojimo laikas, šeimyninės aplinkybės ir pan.)

6. Pateikti Europass CV. Rekomenduojamas tinklalapis adresu: www.smpf.lt , skyrelis „Programos“→ „Europass“→ „Europass CV“.

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo darbuotojų prašymai dalyvauti konkurse priimami iki 2013 m. spalio 4 d. imtinai Teisės ir personalo skyriuje arba el.paštu: [email protected]

Geležinkelių paslaugų įmonių asociacijos „Gelpa“ narių darbuotojų prašymai turi būti siunčiami paštu iki 2013 m. spalio 4 d. imtinai adresu: „Gelpa“, Švitrigailos g. 39/16B arba elektroniniu paštu [email protected]

Tinkamiausius dalyvius atrinks kiekvienos, atranką vykdančios institucijos sudaryta komisija,  pagal pateiktus atrankos kriterijus.

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į G. Gurevičienę (kont.t. 8 686 05 296) arba S. Bytautę (kont.t. 8 620 97 988).

Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Taip pat nei Nacionalinė Agentūra nei Europos Komisija neatsako už šiame skelbime esančios informacijos panaudojimą.