Entries by Aurimas Kurauskas

Dėl darbuotojų stažuotės įmonėje CZ LOKO A.S., Čekijoje

Šio projekto tikslas – skatinti projekto dalyvių profesinį ir asmeninį tobulėjimą, gerinant jų profesinę kvalifikaciją ir gebėjimus, perimti užsienio šalių patirtį, susipažįstant su naujų technologijų, inovatyvių sprendimų ir gamybos metodų taikymu geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, tobulinti užsienio kalbos žinias. Planuojami projekto rezultatai: patobulinta projekto dalyvių profesinė kvalifikacija, gerosios praktikos perėmimas, įsisavinant naujas technologijas, […]

UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depui” ir geležinkelių paslaugų įmonių asociacijai “Gelpa” skirta dotacija Leonardo da Vinci mobilumo veiklai vykdyti

Šio projekto tikslas – skatinti projekto dalyvių profesinį ir asmeninį tobulėjimą, gerinant jų profesinę kvalifikaciją ir gebėjimus, perimti užsienio šalių patirtį, susipažįstant su naujų technologijų, inovatyvių sprendimų ir gamybos metodų taikymu geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, tobulinti užsienio kalbos žinias. Projekto tikslinė grupė – 12 gelžinkelio transporto gamybos ir remonto srities inžinierių techninių specialistų. […]

Atliktas sniego valymo mašinos SM-2M kapitalinis remontas

Sniego valymo mašina SM-2M naudojama geležinkelių kelių valymui nuo ledo ir sniego. Mašinos sudetis:  variklinis skyrius, pirmas tarpinis pusvagonis, antras tarpinis pusvagonis ir galinis pusvagonis. Tarpiniai pusvagoniai  naudojami kaip sniego talpyklos. Sniego transportavimas išilgai traukinio vykdomas juostinio transporterio dėka. Galinis pusvagonis naudojamas sniego iškrovimui skersinio transporterio pagalba. Iškrovimas galimas į abį puses nuo kelio ašies […]

Įgyvendinti riedmenų projektai

Bendrovė, siekdama patenkinti techniškai AB „Lietuvos geležinkeliai“ poreikį tvarkingiems, ekonomiškiems, ekologiškiems lokomotyvams nuo 2004 m. pradėjo įgyvendinti šilumvežių, išnaudojusių savo motoresursą remotorizaciją, nuo 2005 m. lokomotyvų modernizaciją, o nuo 2007 m. naujos kartos naujų lokomotyvų gamybą.

Užsienio rinkų plėtros projektas

Vilniaus lokomotyvų remonto depas įgyvendino projektą „UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas užsienio rinkų plėtra“ (projekto Nr. S-VP2-2.1-ŪM-K-01-233), finasuojamą iš  Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.