Kokybė ir darbų sauga

KOKYBĖ. Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema ir ji atitinka ISO (International Standart Organization) – Tarptautinės standartų organizacijos) LST EN ISO 9001:2015 standartų reikalavimus vykdant lokomotyvų ir savaeigių sąstatų gamybos, remonto ir techninės priežiūros darbus. Tai patvirtina nuo 2006 metų suteiktas atitikties sertifikatas.
Nuo 2016 metų įmonėje diegiama LEAN sistema, kurios dėka eliminuojami ar mažinami klientui ir įmonei vertės nekuriantys procesai, sukuriant nuolatinio tobulėjimo kultūrą organizacijos viduje.
APLINKOSAUGA. Lygiagrečiai kokybės vadybos sistemos diegimui bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos sistema, kurią įvertinus nustatyta, kad ji atitinka LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus ir įmonei suteiktas tarptautinis atitikties sertifikatas.
DARBŲ SAUGA. Nuo 2016 m. įmonė turi OHSAS 18001 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sertifikatą.
KONTEINERIŲ REMONTO SERTIFIKATAS. Nuo 2018m. įmonė turi konteinerių remonto sertifikatą.

AVS 14001 pagrindinis-page-001

AVS 14001 priedas-page-001

KVS 9001 pagrindinis-page-001

KVS 9001 priedas-page-001

SKM_C224e18042410280-page-001