Kokybė ir aplinkos apsauga

KOKYBĖ. Įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka ISO (International Standart Organization) – Tarptautinės standartų organizacijos) LST EN ISO 9001:2015 standartų reikalavimus vykdant lokomotyvų ir savaeigių sąstatų gamybos, remonto ir techninės priežiūros darbus.
Nuo 2016 metų diegiame LEAN sistemą, kurios dėka eliminuojami ar mažinami klientui ir įmonei vertės nekuriantys procesai, kuriama nuolatinio tobulėjimo kultūra organizacijos viduje.
APLINKOSAUGA. Kartu su kokybės vadybos sistema įdiegėme aplinkos apsaugos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.