Korupcijos prevencija

LTG įmonių grupės įgyvendinamas korupcijos prevencijos modelis remiasi tarptautinio standarto ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ principais.

Atsparumo korupcijai politika– tai pagrindinis grupės korupcijos prevencijos veiklos dokumentas, apibrėžiantis atsparumo korupcijai užtikrinimo modelį bei nustatantis priemones, kurios veikloje turi būti įgyvendinamos siekiant skaidrumo ir sąžiningumo.

Kiti Korupcijos prevencijos veiklą LTG įmonių grupėje reglamentuojantys vidaus teisės aktai.