Istorija

2014 m. bendrovė pagamino naują mechanizuotą platformą MMP-61 skirtą geležinkelio iešmų transportavimui, šis gaminys neturi analogų Rytų Europoje.

2012 m. bendrovė atliko specializuotos sniego valymo mašinos SM-2 kapitalinį remontą modernizaciją

2010 m. bendrovė kartu su partneriais UAB „TMHB“ pristatė naują pagamintą lokomotyvą TEM TMH Rusijos rinkai tarptautiniame geležinkelio salone EXPO-1520 Maskvoje

2009 m. rugpjūčio mėnesį buvo pagamintas naujas manevrinis šilumvežis TEM TMX su 1455 kW CATERPILLAR 3512B DITA dyzeliniu varikliu.

2008 m. spalio mėnesį buvo pristatytas pirmas modernizuotas manevrinis šilumvežis TGM-4 su CATERPILLAR firmos dyzeliniu varikliu.

2007 m. gruodžio mėnesį atiduotas į eksploataciją pirmas modernizuotas ČME3 šilumvežis su CATERPILLAR firmos vidaus degimo varikliu.

2006 m. birželio mėnesį buvo suteikti tarptautiniai sertifikatai, patvirtinantys, kad bendrovėje įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2001, o aplinkos apsaugos vadybos sistema – LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus.

2005 m. kovo mėnesį atlikta pirma 2M62 modernizacija, naudojant CATERPILLAR gamybos vidaus degimo variklį.

2004 m. birželio mėnesį buvo atlikta pirma  2M62 šilumvežio remotorizacija. 14D40  dyzelinis variklis pakeistas į šiuolaikišką firmos Kolomna Energy Service OU (Rusija) varikli 5-26DG.01.

2003 metų spalio 1 d. įsteigta UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas.

1970 m. buvo pervadintas į Vilniaus lokomotyvų depą, nes padidėjo šilumvežių  skaičius.

1888 m. buvo pervadintas į Vilniaus garvežių depą ir turėjo savo garvežių parką.

1884 m. gruodžio 29 d. buvo įkurtas Vilniaus garvežių grąžos depas.