2014-2016 metų UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo paramos gavėjų sąrašas

2014-2016 metų UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo paramos gavėjų sąrašas

Eil.nr. Kodas Pavadinimas Paramos suteikimo metai Paramos suma,Eur Paramos tikslas

1 300021264 „VšĮ „“Ansamblių senjorai“““ 2014 2317 Vilniaus miesto liaudiškos muzikos ir šokių ansamblio „VILNIS“ tautinių kostiumų atnaujinimui
2 193019362 Asociacija Kauno džiazo klubas 2014 2896 Kauno džiazo klubo organizuojamam koncertų ciklui „Vasaros džiazo koncertai senamiesčio kiemelyje“, koncertų ciklui „Kaunas Jazz ruduo 2014“ bei vasaros džiazo koncertui Raudondvario dvaro oranžerijoje, paremti
2015 3000 Kauno džiazo klubo organizuojamam koncertų ciklui „Vasaros džiazo koncertai senamiesčio kiemelyje“, koncertų ciklui „Kaunas Jazz ruduo 2015“ bei XXV jubiliejinio tarptautunio džiazo festivaliui „Kaunas Jazz 2015“, skirtam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui, paremti
3 302674602 VšĮ Vilniaus logistikos parkas 2014 5792 Viešosios įstaigos Vilniaus logistikos parkas įstatuose numatytai visuomeninei veiklai vykdyti, tame tarpe tarptautiniam bendradarbiavimui su užsienio viešaisiais logistikos centrais bei potencialiais užsienio investuotojais finansuoti ir t.t.
4 190996278 Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 2014 1448 Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamai nuo karo nukentėjusių Ukrainos vaikų viešnagei Lietuvoje, vyksiančiai 2014 m. spalio 25-30 d.
5 300545473 „Sporto klubas „“Vilniaus baltai““, asociacija“ 2014 869 2014 m. SK „Vilniaus baltai“ sportininkų planams, vykdant mokomąsias treniruočių stovyklas bei įsigyjant sportinę aprangą, paremti
6 302930489 Asociacija Lietuvos šachmatų mėgėjų federacija 2014 927 Lietuvos šachmatų mėgėjų federacijos vykdomiems 2014-2015 metų renginiams paremti
7 300032645 Asociacija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 2014 579 Dokumentinio filmo apie Dzūkijos partizanų vadą Vaclovą Voverį – Žaibą kūrimui paremti
8 302559233 „Viešoji įstaiga „“Kauko laiptai“““ 2014 1593 „J.Liniausko poezijos knygos „“Sutartinė““ leidybai“
9 300144078 „VšĮ „“Artūro Paulausko fondas“““ 2015 2900 Vasaros stovyklos Dienos centrus lankantiems moksleiviams rengimui bei knygos apie karinio pasirengimo pradmenis išleidimui paremti
10 303122222 Lengvosios atletikos asociacija 2014 1158 Lengvosios atletikos asociacijos tikslų vykdymui paremti
2015 1500 Lengvosios atletikos asociacijos tikslų vykdymui paremti
11 188613242 Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje 2015 2600 Pasitarimų kambario baldams įsigyti Lietuvos Respublikos ambasadai Maskvoje
12 301538446 „Vilniaus rajono Kalvelių kaimo sporto klubas „“Ave.Ko“““ 2015 1500 Sporto klubo „Ave.Ko.“ tikslų vykdymui paremti
2016 1500 Sporto klubo „Ave.Ko.“ tikslų vykdymui paremti
13 193261586 „Kauno fechtavimo klubas „“Dvikova“““ 2015 2000 Tarptautinio fechtavimo turnyro „Gaja-Dvikova Cup 2015“ organizavimui paremti
14 111950243 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2014 2607 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto rengiamai tarptautinei konferencijai „Aplinkos inžinerija“, vyksiančiai 2014 m. gegužės 22-23 d.
2015 1000 Vilniaus Gedimino technikos Mechanikos inžinerijos katedrai išleisti leidinį „Mechanikos inžinerijos katedrai – 50“ ir surengti šventinį minėjimą rėmėjams ir absolventams 2015 m. gruodžio 22 d.
15 190726852 Lietuvos muzikų rėmimo fondas 2015 2000 Fondo uždavinių įgyvendinimui paremti
16 122732630 Viešoji įstaiga Versmės leidykla 2014 869 „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Onuškis“ rengimui paremti
2015 1000 „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Onuškis“ rengimui paremti
17 192014985 Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija 2015 1000 Labdaros ir paramos fondo veiklos vykdymui paremti
18 191192821 „Neįgaliujų sporto ir dienos užimtumo klubas „“Draugystė“““ 2015 200 Klubo veiklos vykdymui ir 30-mečio jubiliejaus renginių organizavimui paremti
19 300713800 „Viešoji įstaiga „“AURORA PLIUS“““ 2016 3000 Kartingo sporto mėgėjų bendruomenės tikslų vykdymui paremti
20 302551254 „Asociacija „“SK Bitės“““ 2016 2000 Sportinės ir kitos klubo įstatuose numatytos veiklos vykdymui paremti
21 302303725 „VšĮ „“HABITAS“““ 2016 3000 Lietuvos konkūrų čempionate Vakarų Medienos Grupės Taurėje paremti
22 188207010 Viešoji įstaiga Varėnos kultūros centras 2015 3000 2015 m. Grybų šventės rengimui paremti
2016 1000 2016 m. Grybų šventės rengimui paremti
23 303332459 „Viešoji įstaiga „“Statybos ir architektūros fonas“““ 2016 590 Paramos gavėjaus vykdomai veiklai paremti

Iš viso: 53845 Eur, iš jų:
2014 m. – 21055
2015 m. – 21700
2016 m. – 11090