Sertifikatai

Depui suteikti tarptautiniai sertifikatai, kurie patvirtina, kad įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008, o aplinkos apsaugos vadybos sistema – LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus. Baigusi diegti šeštos kategorijos kompiuterinį tinklą bendrovė gavo „Molex Premise Networks” garantinį sertifikatą, kuriuo remiantis pasyviajai daliai suteikta garantija 25 metams. Kompiuterinis tinklas apjungia administracinį pastatą su gamybinėmis patalpomis ir įeina į bendrą AB „Lietuvos geležinkeliai” kompiuterinio tinklo kompleksą. Įdiegtas kompiuterinis tinklas suteikia galimybę naudoti daugumą informacinių sistemų, kurių eksploatacija, esant paprastam tinklui, būtų neįmanoma.

Bendrovėje buvo įvertinta aplinkos apsaugos vadybos sistema ir nustatyta, kad ji atitinka LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus vykdant lokomotyvų ir savaeigių sąstatų gamybos, remonto bei techninės priežiūros veiklą.

Sertifikatas 1

Bendrovėje buvo įvertinta kokybės vadybos sistema ir nustatyta, kad ji atitinka LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus vykdant lokomotyvų ir savaeigių sąstatų gamybos, remonto bei techninės priežiūros veiklą.

Sertifikatas 2