Darbuotojai

Bendrovės aukso fondas – žmonės

Šiuo metu bendrovėje dirba 532 įvairių sričių specialistai. Tai aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, užtikrinantys puikią teikiamų paslaugų kokybę. Tobulėjant šiuolaikiniams įrenginiams ir produkcijai, jie nuolat atnaujina savo žinias ir įgūdžius. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir mokymų programų įgyvendinimui bendrovėje įrengtos dvi mokymų klasės, viena iš jų kompiuterizuota. Per 2013 metus apmokyta 418 įmonės dirbančiųjų. Įmonėje skatinamas tiek darbuotojų profesinis rengimas, tiek kvalifikacijos kėlimas. Šiam tikslui pasiekti aktyviai bendradarbiaujama su aukštojo mokslo institucijomis ir darbo rinkos mokymo centrais.

Bendrovė daug dėmesio ir lėšų skiria darbuotojų sveikatai, sportui ir poilsiui. Pagal su medicinos įstaigomis pasirašytas sutartis sudarytos galimybės pasitikrinti sveikatą, iš dalies apmokami abonementai sporto klube, organizuojamos ekskursijos užsienyje ir Lietuvoje, poilsio stovyklos darbuotojų vaikams, Giruliuose veikiančioje AB „Lietuvos geležinkeliai“ reabilitacijos ir poilsio bazėje ilsisi bendrovės darbuotojai ir jų šeimos nariai.